Sopimusriskit – huomioi nämä kolme riskiä

Kun sopimuksesta riidellään, joku seuraavista sopimusriskeistä on lähes aina riidan takana. Sopimusriskit ovat kuitenkin hallittavissa: laadukas, kirjallinen sopimus on tehokkain tapa ennaltaehkäistä ongelmia.

1. Vastapuoli riitauttaa koko sopimuksen olemassaolon

Sopimuksiin saattaa toisinaan liittyä epäselvyyttä siitä, onko koko sopimusta lainkaan tehty. Erityisesti suullisten sopimusten osalta on lisäksi lähes mahdotonta määrittää sitä tarkkaa hetkeä, jolloin osapuolia sitova sopimus on syntynyt. Osapuolen väite sopimuksen olemassaoloa koskien voi perustua vilpilliseen mieleen tai aitoihin tulkinnanvaraisuuksiin sopimuksen solmimistilanteesta. 

Sopimuksen olemassaoloon liittyvää riskiä voi merkittävästi pienentää tekemällä sopimukset kirjallisesti, jolloin niiden todistaminen on jälkikäteen helpompaa. Yritystoimintaan liittyvät sekä muut arvoltaan ja merkitykseltään tärkeät sopimukset on syytä tehdä siten, ettei niiden olemassaolosta synny epäselvyyttä. 

Sähköisen allekirjoituksen edut: Sähköinen allekirjoitus on yksittäisenä työkaluna erinomainen keino minimoida sopimusriskit. Teknisen todistusaineiston vuoksi se on jopa perinteistä allekirjoitusta vahvempi todiste oikeudessa. Sähköisestä allekirjoituksesta syntyvän aikaleiman perusteella on mahdollista määrittää sopimuksen syntyhetki luotettavasti ja tarkasti. Lisäksi sähköisen allekirjoittamisen myötä saadaan vahva näyttö siitä, että allekirjoituksen on tehnyt juuri tietty henkilö.

2. Vastapuoli tulkitsee sopimusta eri tavalla

Vaikka osapuolet olisivatkin samaa mieltä siitä, että velvoittava sopimus on syntynyt, saattaa erimielisyyttä tulla sopimuksen sisällöstä. Sopimusriskit ovat läsnä tilanteessa, jossa esimerkiksi kaupan kohteena olevaa tavaraa ei ole määritelty riittävän tarkasti tai syntyy epäselvyyttä siitä, mitä sovittu toimeksianto todellisuudessa sisältääkään. Tällaiset ristiriitaiset käsitykset saattavat vaikeuttaa osapuolten liiketoimintaa ja koitua jopa taloudellisiksi menetyksiksi. Sen vuoksi niihin on syytä kiinnittää huomiota sopimusta laadittaessa.

Yksityiskohtaisesti laaditut ja kirjalliset sopimusehdot ovat tehokas tapa pienentää sopimusriskejä.  Esimerkiksi jos on kyse tavaran kaupasta, kannattaa kaupan kohde määritellä tarkasti. Lisäksi muun muassa hinnan määräytyminen, hallinnan siirtyminen sekä maksu- ja toimitusehdot on syytä kirjata erikseen tavaran kauppakirjaan.

3. Vastapuoli tietoisesti tai välinpitämättömyyttään rikkoo sopimusta

Sopimusriskit voivat myös liittyä sopimusosapuolen tietoiseen sopimuksen vastaiseen toimintaan. Taustalla saattaa olla laskelmoiva mieli tai puhdas välinpitämättömyys. Osapuolilla on kuitenkin onneksi sopimusta solmittaessa mahdollisuus nimenomaisesti varautua sopimusrikkomuksiin.

Sopimussakko: Sopimussakko on käyttökelpoinen tehoste sopimuksen noudattamiselle. Riittävän korkea sopimussakko tekee sopimuksen rikkomisen niin kalliiksi, että osapuolen on taloudellisesti järkevää pysyä sopimuksessa mahdollisimman tarkasti. Sopimussakko tulee maksettavaksi lähtökohtaisesti pelkän sopimuksen rikkomisen seurauksena, eikä rikkomuksesta mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen määrää tarvitse näyttää toteen.

Vastuuvapauslausekkeiden vaara: Kiinnitä tarkoin huomiota sopimuksen vahingonkorvausehtoihin, jos sellaisista halutaan erikseen sopia. Osapuolet ovat kohtuuden rajoissa vapaita määrittämään heille sopivimmat ehdot. Tietoisten tai välinpitämättömyydestä johtuvien sopimusrikkomusten ehkäisemiseksi ei ole kuitenkaan järkevää sopia esimerkiksi toisen osapuolen erittäin alhaisesta vahingonkorvauskatosta tai siitä, ettei välillisiä vahinkoja lainkaan korvata.

Ratkaisu: hyödynnä juristien laatimia mallisisältöjä sopimuksissasi

Sopimustiedon palvelussa voit laatia sopimuksesi kätevästi ja laadukkaasti. Palvelu sisältää juristien laatimat mallisisällöt yli 200 erilaiseen oikeustoimen tyyppiin. Palvelu myös neuvoo sinua keskeisissä kohdissa, kun laadit sopimustasi.

Lue lisää ja tutustu esimerkiksi seuraaviin sopimusmalleihimme: 

 

Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja