Sopimusriskien hallinta – huomioi nämä kolme tilannetta

Jokaiseen sopimukseen liittyy riskejä. Vastapuoli voi riitauttaa sopimuksen olemassaolon, tulkita sen ehtoja eri tavalla tai tehdä jopa tietoisen sopimusrikkomuksen. Sopimusriskien hallinnalla pyritään siihen, etteivät tällaisten yllättävien tilanteiden seuraukset koituisi yritykselle liian raskaiksi.

Sopimusriskit voivat käytännössä liittyä kolmeen erilaiseen tilanteeseen. Sopimusriskien hallinta on kuitenkin kaikissa näissä tilanteissa mahdollista ja siihen kannattaa panostaa, jotta riskien mahdollisesti realisoituessa vahingot jäävät kohtuullisiksi.

1. Vastapuoli riitauttaa sopimuksen olemassaolon

Sopimusosapuoli saattaa vilpillisen mielen tai aidon epäselvyyden vuoksi väittää, että osapuolten välille ei ole lainkaan syntynyt sopimusta. Tämä voi olla hankala tilanne toiselle sopijaosapuolelle, joka on saattanut esimerkiksi tehdä suuriakin liiketoimintaansa liittyviä päätöksiä luottaen sopimuksen toteutumiseen.

Tällaiseen sopimuksen olemassaoloa koskevaan väitteeseen voi varautua etukäteisesti tekemällä sopimukset kirjallisesti. Sopimusriskien hallinta on tehokasta, kun sopimus pystytään jälkikäteenkin todistamaan. Lisäksi sähköisen allekirjoituksen avulla on mahdollista määrittää sopimuksen tarkka syntymisajankohta sekä saada vahva näyttö siitä, että sopimuksen on allekirjoittanut juuri tietty henkilö. 

2. Vastapuoli tulkitsee sopimusta eri tavalla

Sopimussuhteeseen liittyy myös riski siitä, että osapuolet ovat eri mieltä sopimusehtojen merkityksestä. Väljät maininnat ja määritelmät voivat johtaa tilanteeseen, jossa kumpikin osapuoli tulkitsee niitä omaksi edukseen. 

Onnistunut sopimusriskien hallinta sisältää sopimusehtojen yksityiskohtaisen määrittelyn kirjallisessa sopimuksessa. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota yksinkertaisiltakin tuntuvissa oikeustoimissa. Sopimuksen kohteen tarkan määrittelyn lisäksi on usein tarpeen sopia esimerkiksi palkkion/hinnan tarkasta muodostumisesta, maksuehdoista sekä toimituksen aikataulusta.

3. Vastapuoli tietoisesti tai välinpitämättömyyttään rikkoo sopimusta

Toisinaan kirjallisesta ja selkeästä sopimuksesta huolimatta sopimuskumppani jättää täyttämättä hänelle kuuluvat velvoitteet, jolloin kyseessä on sopimusrikkomus. Myös tällaisiin tilanteisiin voi varautua sopimuksen tekovaiheessa.

Riittävän korkea sopimussakko ja tarkoituksenmukaiset vastuunrajoitusehdot sitouttavat osapuolia sopimukseen ja ovat siten osa sopimusriskien hallintaa. Kun sopimuksen rikkomisesta aiheutuu rikkojalle merkittävä taloudellinen haitta, on osapuolella kannustin toteuttaa velvoitteet sovitusti.

Ratkaisu: hyödynnä juristien laatimia mallisisältöjä sopimuksissasi

Sopimustiedon palvelussa voit laatia sopimuksesi kätevästi ja laadukkaasti. Palvelu sisältää juristien laatimat mallisisällöt yli 200 erilaiseen oikeustoimen tyyppiin. Palvelu myös neuvoo sinua keskeisissä kohdissa, kun laadit sopimustasi. Lisäksi sopimusriskien hallinta helpottuu yrityksen sisällä, kun kaikki tehdyt sopimukset arkistoituvat samaan paikkaan ja kun sopimuksissa käytetyt sisällöt ovat yhteneväisiä.

Lue lisää ja tutustu esimerkiksi seuraaviin sopimuksiimme: 


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja