Mitä puitesopimus tarkoittaa?

Puitesopimus tarkoittaa tyypillisesti sopimusta, jolla osapuolet määrittävät säännöt tai periaatteet myöhemmille keskinäisille sopimuksilleen. Laadukas ja riittävän kattava puitesopimus säästää osapuolten resursseja, kun kaikesta ei tarvitse neuvotella jokaisen yksittäisen sopimuksen kohdalla erikseen.

Millaisissa tilanteissa puitesopimus tyypillisesti tehdään?

Puitesopimus tehdään tyypillisesti yritysten välisissä yhteistyötilanteissa, jotka edellyttävät monien myöhempien sopimusten tekemistä – mahdollisesti pitkänkin ajan kuluessa. Puitesopimus voi olla hyvinkin suurpiirteinen, koska monesti puitesopimusta solmittaessa osapuolet eivät vielä tiedä, mihin suuntaan yhteistyö kehittyy.

Puitesopimus voi koskea esimerkiksi:

 • Projektia

 • Kauppaedustusta

 • Jälleenmyyntijärjestelyä

 • Palvelun toimittamista

 • Muuta yhteistyötä.

Puitesopimuksesta ovat esimerkkinä myös työehtosopimukset, joissa työnantaja- ja työntekijäjärjestö sopivat työsuhteiden ehdoista tietyllä alalla. Nämä ehdot koskevat esimerkiksi palkkaa, loma-aikoja ja työaikaa. Työehtosopimuksen ehtoja on noudatettava yksittäisiä työsopimuksia tehtäessä, eivätkä työntekijä ja työnantaja voi sopia työntekijälle huonommista ehdoista. 

Mitkä ehdot ovat yleisiä puitesopimuksissa?

Puitesopimusten sisältö vaihtelee tilanteen mukaan. Nämä ehdot ovat kuitenkin yleisiä puitesopimuksissa:

 • Sopimuksen kohde, eli yhteistyö, jonka osapuolet haluavat toteuttaa

 • Sopimuksen kesto ja irtisanomisehdot

 • Osapuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet

 • Tilaus- ja toimitusehdot tavaroiden osalta

 • Kilpailukielto ja houkuttelukielto

 • Salassapito

 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset

 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Tärkein sopimuskohta on yleensä sopimuksen kohde, sillä se määrittää puitesopimuksen ehtojen soveltamisalan. Esimerkiksi jos puitesopimuksessa on kyse yksilöidyn palvelun toimittamisesta, tulevat sen ehdot sovellettaviksi kaikkiin niihin sopimuksiin, jotka osapuolet tekevät keskenään tätä palvelua koskien. Kun näitä yksittäisiä sopimuksia tehdään, ei erillistä viittausta puitesopimukseen välttämättä vaadita.

Miten laadin puitesopimuksen helposti?

Sopimustiedon palvelussa voit laatia laadukkaan puitesopimuksen erilaisiin liike-elämän tilanteisiin. Juristien laatimista mallisisällöistä voit valita haluamasi ehdot ja sisällyttää ne sopimukseen. Älykäs sopimuspohja muokkautuu valintojesi perusteella ja myös opastaa sinua ehtojen valinnassa. 

Muun muassa nämä asiakirjamallit muuntuvat toimiviksi puitesopimuksiksi:

---

 

Tags: puitesopimus tarkoittaa


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja