Osituskirja sovinto-osituksessa – näin se laaditaan

Osapuolten sovinnosta tekemästä osituksesta on laadittava osituskirja. Osituskirja tulee laatia määrämuodossa eli kirjallisesti ja asianmukaisin allekirjoituksin varustettuna. 

TIIVISTELMÄ: Osituskirja avioeron jälkeisessä sovinto-osituksessa

  • Omaisuuden jako avioliiton jälkeen: Osituksella tarkoitetaan toimitusta, jossa puolisot jakavat keskenään sellaisen omaisuuden, johon heillä on avioliiton perusteella oikeus (avio-oikeus). Lähtökohtana on, että tällainen omaisuus puolitetaan.  

  • Osituskirja: Osituskirja on asiakirja, joka on laadittava kun osapuolet tekevät omaisuuden osituksen yhteisellä sopimuksella, ilman tuomioistuimen määräämää pesänjakajaa.  

  • Muotovaatimukset: Osituskirja on laadittava kirjallisesti. Molempien puolisoiden on allekirjoitettava se. Kahden esteettömän henkilön tulee toimia siinä todistajina. Ositus tehdään osituskirjaan otettavan puolisoiden omaisuutta kuvaavan omaisuusluettelon pohjalta. 

  • Laadi osituskirja helposti: 

---

Omaisuuden puolittamisperiaate avioliiton jälkeen

Omaisuuden ositus: Aviopuolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun avioliitto päättyy, oikeus toteutetaan omaisuuden osituksessa. Ositus tarkoittaa toimitusta, jossa avio-oikeus puretaan ja omaisuus jaetaan pysyvästi osapuolten välillä. 

Lähtökohtana puolittaminen: Omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti niin, että kumpikin puoliso saa puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä (eli omaisuudesta joka jää jäljelle kun varoista vähennetään velat). Monesti luullaan, että avio-oikeus koskee vain puolisoiden yhdessä omistamaa omaisuutta. Mikäli avio-oikeutta ei ole erikseen rajoitettu, koskee se kuitenkin kaikkea – myös ennen avioliittoa hankittua ja lahjaksi saatua – omaisuutta. 

Osituksen ajankohta: Omaisuuden ositus voidaan tehdä milloin tahansa sen jälkeen kun avioero on tullut vireille käräjäoikeudessa ja toinen puoliso vaatii omaisuuden jakamista. Ositus voidaan tehdä pitkänkin ajan kuluttua erosta. Viimeistään se tehdään toisen puolison kuollessa. 

 

Osituskirja vahvistaa omaisuuden jaon

Osituskirja toimii todisteena sovintojaosta: Jos puolisot tekevät osituksen sovinnossa keskenään – eli ilman tuomioistuimen määräämää pesänjakajaa – tulee heidän laatia jaon vahvistava osituskirja. Osituskirjalla puolisoiden omaisuus jaetaan lopullisesti. 

Omaisuus lueteltava: Osituskirjasta on käytävä ilmi, mihin puolisoiden omaisuuteen ja velkoihin jako perustuu. Niinpä siinä listataan kummankin puolison omaisuus ja velat jaoteltuna avio-oikeuden alaiseen ja sen ulkopuoliseen omaisuuteen. Listauksen perusteella puolisot sopivat, mitä omaisuutta kummallekin jaon jälkeen jää ja miten enemmän omistava puoliso maksaa tasinkonsa. Tasinko tarkoittaa omaisuutta, jonka varakkaampi puoliso suorittaa vähemmän omistavalle, jotta omaisuus menee tasan. 

Muotovaatimukset: Osituskirja tulee laatia kirjallisena ja molempien puolisoiden on allekirjoitettava se. Lisäksi kahden esteettömän henkilön tulee toimia osituskirjan todistajina. 

Jos muotovaatimuksia ei noudateta: Jos osituskirja ei täytä laissa asetettuja muotovaatimuksia, voi osapuoli myöhemmin riitauttaa osituskirjan pätevyyden. 

 

Laadi osituskirja helposti

Sopimustiedon palvelussa voit vaivattomasti laatia tilanteeseesi parhaiten sopivan osituskirjan. Malli sisältää juristien laatimat vakiosisällöt sekä yleistajuista tietoa kunkin kohdan merkityksestä.

---

tags: osituskirja, sopimusositus
Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja