Sovi osakastyöntekijöiden palkoista osakassopimuksessa

Useiden yhtiöiden arvo perustuu suurelta osin yrityksessä työskentelevien osakkaiden henkilökohtaiseen tietotaitoon. Tietotaidon säilyttämistä yrityksessä on mahdollista edistää osakkeenomistajien välisellä osakassopimuksella. Lue tästä artikkelista, miksi osakassopimukseen kannattaa sisällyttää ehdot osakkaiden työskentelyvelvoitteista ja palkkauksesta.

Mikä on osakassopimus?

Osakassopimuksella tarkoitetaan osakkeenomistajien kesken solmittavaa sopimusta, jossa osakkaat sopivat yhtiössä noudatettavista pelisäännöistä. Sen avulla on mahdollista varautua hyvin joustavasti erilaisiin tilanteisiin sekä sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin. Tavallisesti osakassopimuksessa sovitaan esimerkiksi työskentely- ja salassapitovelvoitteista sekä osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Varsin usein osakassopimuksiin otetaan myös varojenjakoa koskevia määräyksiä, joilla esimerkiksi asetetaan rajoituksia osingonmaksulle. Mahdollista on sopia myös yhtiössä työtä tekevien osakkaiden palkkaus- ja palkitsemiskäytännöistä.

Miksi osakkaiden työskentelyvelvoitteista ja palkkauksesta kannattaa sopia osakassopimuksessa?

Monien yritysten arvo perustuu suurelta osin työntekijäosakkaiden henkilökohtaiseen tietotaitoon. Tämän takia osakassopimuksissa pyritään tavallisesti rajoittamaan osakkaiden lähtöä yhtiön palveluksesta sopimalla heitä koskevista työntekovelvoitteista. Omistusoikeus yhtiön osakkeisiin saatetaan usein sitoa yhtiössä työskentelemiseen; jos työntekijäosakas haluaa lähteä, hän joutuu tyypillisenä rangaistuksena luovuttamaan omistamansa osakkeet tai osan niistä. Luonnollisesti voidaan sopia, että työskentelyvelvoite koskee ainoastaan osaa yhtiön osakkaista.

Koska velvoite työn tekemiseen voi olla vain osalla yhtiön osakkaista, saattavat osakkeenomistajien intressit olla hyvin erilaiset. Yhtiölle kokopäiväisesti työtä tekevän osakkaan toimeentulo voi olla pitkälti sidottu yhtiön hänelle maksamaan palkkaan, jolloin tämä osakas haluaa yleensä nostaa käypää palkkaa työstään. Jos mukana on ulkopuolisia sijoittajia, näiden intressissä on taas tyypillisesti yhtiön kulurakenteen pitäminen mahdollisimman alhaisena. Palkkauskäytännöistä sopimalla on mahdollista ehkäistä osakkaiden palkkoihin liittyviä erimielisyyksiä, kun käytännöt ovat kaikille osapuolille selvät.

Osakassopimuksessa yhtiön osakkaat voivat sopia noudatettavasta palkkatasosta ja palkan tarkistamista koskevista periaatteista. Osakkaat voivat sopimuksessa linjata palkan määräytymisen perusteista esimerkiksi osakkaiden työtehtävien ja vastuiden perusteella. Lisäksi voidaan sopia muun muassa siitä, miten yrityksen tuottama voitto tai kasvutavoitteiden täyttyminen vaikuttavat osakkaiden palkkaukseen. Usein palkoista sovitaan tarkemmin osakkaiden johtaja- ja työsopimuksissa, jotka voidaan myös ottaa osakassopimuksen liitteeksi.

Miten laadin osakassopimuksen helpoiten?

Sopimustiedon älykkään asiakirjamallin avulla voit vaivattomasti laatia osakassopimuksen. Sopimuspohja sisältää lukuisia erilaisia malliehtoja, joiden avulla sovit helposti muun muassa osakkeiden luovuttamiseen, osingonmaksuun, immateriaalioikeuksiin sekä osakkaiden työskentelyvelvoitteisiin liittyvistä ehdoista. Sopimukseen voi lisätä yhtiön tarpeiden mukaan myös omia sisältöjä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi palkkauskäytäntöjä koskevien ehtojen sisällyttämisen osaksi sopimusta. Tutustu osakassopimusmalliimme tarkemmin täällä.

----

Tags: osakassopimus palkka

 

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja