Osakassopimuksen hinta kauhistuttaa – miten laadin sen edullisemmin?

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat yhtiönsä osakeomistukseen ja johtamiseen sekä muihin yhteisiin asioihin liittyvistä pelisäännöistä. Se on suositeltavaa laatia missä tahansa yhtiössä, jossa on useampi osakkeenomistaja. Juristilta ostettuna osakassopimuksen hinta on vähintään 1500–2000 euroa.

 

Osakassopimus lyhyesti

  • Sitouttaminen ja varautuminen: Osakassopimuksella tarkoitetaan osakkeenomistajien kesken solmittavaa sopimusta, jolla tyypillisesti tarkennetaan ja täydennetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sääntelyä yhtiön asioista. Osakassopimuksella voidaan sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin ja varautua joustavasti monenlaisiin tilanteisiin, kuten yrityskauppoihin ja pois lähteviin osakkaisiin.
  • Keskeisimmät ehdot: Osakassopimuksessa sovitaan tyypillisesti esimerkiksi työskentely-, kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteista. Varsin tavallisia ovat myös voitonjakoa, immateriaalioikeuksia sekä hallitusta ja yhtiökokousta koskevat ehdot.
  • Luottamuksellisuus: Osakassopimus mahdollistaa yhtiön osakkeista ja hallinnosta sääntelyn luottamuksellisella tavalla, sillä se ei ole julkinen asiakirja toisin kuin yhtiöjärjestys. Käytännössä aina osakassopimuksiin sisällytetään vieläpä nimenomainen ehto sopimuksen sisällön pitämisestä luottamuksellisena.

Vältä riitatilanteet osakassopimuksen avulla

Osakassopimus ehkäisee osakkaiden välisiä riitatilanteita, koska siinä sovitaan jo etukäteen, miten erilaisissa muutostilanteissa toimitaan.

Esimerkki: Jos joku osakkaista haluaa lähteä yhtiön palveluksesta, on varsin tavanomaista, että muut osakkaat haluavat ostaa hänen osakkeensa pois (joko itselleen tai yhtiölle). Tällöin ostohinta on tyypillinen kiistakysymys --> Jos käsillä on osakassopimus, jossa hinnan määrittely on selkeästi sovittu, vältetään yleensä riidat ja pattitilanteet.

Jo perusmuotoinen osakassopimus voi pelastaa yhtiön monelta pinteeltä ja pitää sen toimintakykyisenä.

Miten laadin itselleni osakassopimuksen?

Osakassopimuksen sisältö tulisi aina räätälöidä yhtiön ja sen osakkeenomistajien tarpeisiin – sopimuksen sisältöä tulisi siten harkita tarkoin sitä laadittaessa. Sopimuksen tulee myös kestää ajan hammas; pitkäikäisissä yhtiöissä osakassopimukset saattavat hyvinkin olla 10–20 vuotta voimassa. Ajattele siis pitkälle.

Sopimusehtojen tulisi olla selkeitä ja johdonmukaisia. Pitempi sopimus ei ole aina parempi, koska pitkä sopimus on vaikeampi hahmottaa. Jo parisivuinen sopimus voi riittää, koska osakeyhtiölaki sääntelee yhtiöiden perustilanteet varsin hyvin.

Miten voin säästää osakassopimuksen laatimisessa?

Osakassopimuksen hinta lakimiehen laatimana on tavallisesti 1 500 – 5 000 euroa. Se voi olla kannattava investointi, jos yhtiösi on suuri ja osakassopimuksella halutaan sopia monimutkaisista ja ei-niin-todennäköisistäkin skenaarioista.

Jos uskot perusmuotoisen osakassopimuksen riittävän, laadi sopimuksesi Sopimustiedon palvelussa. Se sisältää juristien laatimat mallisisällöt, jotka muuntuvat omien valintojesi mukaan. Mallisisältömme kattavat liki kaikkien pk-yritysten tarpeet.

Tutustu tarkemmin:

Osakassopimus
Osakassopimus englanniksi

----

Tags: osakassopimus hinta, sitouttaminen

 

Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja