Osakassopimuksen hinta kauhistuttaa – miten laadin sen edullisemmin?

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa osakkaat sopivat osakkeiden omistamiseen, yhtiön hallintoon ja muihin yhteisiin asioihin liittyvistä pelisäännöistä. Se on suositeltavaa laatia jokaisessa yhtiössä, jossa on useampi osakkeenomistaja. Juristilta ostettuna osakassopimuksen pelkkä lähtöhinta on kuitenkin 1000–2000 euroa, mikä on suuri summa aloittaville yrittäjille.  Lue tästä jutusta, miten laadit osakassopimuksen edullisesti itse, mutta et menetä sopimuksen laadussa mitään.

Osakassopimuksella tarkoitetaan osakkeenomistajien kesken solmittavaa sopimusta, jossa osakkaat sopivat keskinäisistä suhteistaan sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhtiössä. Osakassopimuksella voidaan sitouttaa sopimuksen osapuolena olevat osakkaat yhteisiin tavoitteisiin ja varautua joustavasti monenlaisiin tilanteisiin, kuten yrityskauppoihin ja “hatkat ottaviin” osakkaisiin. Jo perusmuotoinen osakassopimus voi pelastaa yhtiön monelta pinteeltä ja pitää sen toimintakykyisenä.

Osakassopimuksessa sovitaan tyypillisesti esimerkiksi työskentely-, kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteista. Varsin tavallisia ovat myös voitonjakoa, immateriaalioikeuksia sekä hallitusta ja yhtiökokousta koskevat ehdot. Sopimus ehkäisee osakkaiden välisiä riitatilanteita, koska siinä sovitaan jo etukäteen, miten erilaisissa pattitilanteissa toimitaan. Osakassopimus mahdollistaa yhtiön osakkeista ja hallinnosta sääntelyn luottamuksellisella tavalla, sillä se ei ole julkinen asiakirja toisin kuin yhtiöjärjestys. Käytännössä aina osakassopimuksiin sisällytetään vieläpä nimenomainen ehto sopimuksen sisällön pitämisestä luottamuksellisena.

Osakassopimuksen sisältö tulisi aina räätälöidä yhtiön ja sen osakkeenomistajien tarpeisiin, jotta osakkaat pääsisivät tosiasiallisesti hyötymään sopimuksen liittyvistä eduista. Sopimuksen sisältöä tulisi siten harkita tarkoin sitä laadittaessa. Riskinä on, että harkitsemattomasti laadittu sopimus ei palvele osakkaiden tarkoitusperiä. Se saattaa jopa muodostua hyvinkin riitaherkäksi instrumentiksi, joka voi itsessään johtaa osakkaiden välisiin oikeusriitoihin. Sopimusehtojen sopivuuteen ja johdonmukaisuuteen on siten syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Osakassopimuksen hinta lakimiehen laatimana on tavallisesti tuhansia euroja. Se voi olla kannattava investointi, jos osakassopimuksella halutaan sopia monimutkaisista ja ei-niin-todennäköisistäkin skenaarioista. Jos kuitenkin uskot perusskenaarioihin varautumisen riittävän, löydät Sopimustiedon palvelusta juristien suunnitteleman osakassopimuksen mallin, joka muuntuu sinun tarpeidesi mukaan. Palvelun mallisisällöt kattavat liki kaikkien pk-yritysten tarpeet, ja sopimuksen sisällön räätälöiminen onnistuu palvelussa vaivattomasti. Tutustu tarkemmin täällä.

----

Tags: osakassopimus hinta

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja