Kilpailukiellosta kannattaa sopia osakassopimuksessa

Yhtiön edun mukaisena voidaan tavallisesti pitää, etteivät sen osakkaat harjoita yhtiön liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Osakeyhtiön osakkailla ei kuitenkaan ole suoraan laista johtuvaa kilpailukieltovelvoitetta, joten kilpailukiellosta tulee aina sopia osakkaiden kesken erikseen. Lue tästä jutusta, miten kilpailukieltovelvoite voi rajoittaa yhtiön osakkaita ja miksi kilpailukiellosta kannattaa sopia osakassopimuksessa.

Miten kilpailukielto rajoittaa osakkaita?

Kilpailukiellosta sopimalla on mahdollista rajoittaa henkilöosakkaan oikeutta toimia muiden yritysten palveluksessa tai perustaa kilpailevaa liiketoimintaa harjoittava yritys. Ehdolla saatetaan myös kieltää kilpailevan yhtiön osakkeiden omistaminen. Kilpailukieltoon on sitä vahvemmat perusteet, mitä enemmän yhtiön liikesalaisuudet ja tietotaito tarvitsevat suojaa.

Kilpailukiellosta sovitaan tyypillisesti osakassopimuksessa, jossa kielto tavanomaisesti sidotaan henkilöosakkaan osakeomistukseen. Usein kilpailukielto ulotetaan paitsi osakkuusajaksi myös osakkuuden päättymisen jälkeiseen aikaan tietyksi määräajaksi. Koska henkilöosakkaan harjoittama kilpaileva toiminta ei ole suoraan lain nojalla kiellettyä, voidaan kilpailun rajoittamista osakassopimuksen määräyksin usein pitää tarkoituksenmukaisena yhtiön liikesalaisuuksien ja tietotaidon turvaamiseksi. Kiellolla saatetaan pyrkiä myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Henkilöosakkaita koskevista kilpailunrajoituksista on mahdollista sopia vapaammin kuin työntekijöiden kilpailukielloista, koska työlainsäädännön mukaiset rajoitukset esimerkiksi kilpailukiellon enimmäispituudesta eivät koske yrittäjäasemassa olevia osakkaita. Laaja sopimusvapaus mahdollistaa myös sen, että kiellon tarpeellisuutta voidaan arvioida kunkin osakkaan osalta erikseen. Kiellon ei siis tarvitse koskea kaikkia osakassopimuksen osapuolia. Henkilöosakkaidenkin osalta on kuitenkin syytä huomata, ettei kilpailukielto sido sitoumuksenantajaa, jos ehto rajoittaa hänen toimintavapauttaan kohtuuttomasti. Ehdon kohtuullisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttaa muun muassa osakkaan asema yhtiössä sekä hänen osakkeenomistuksensa suuruus. Kilpailunrajoitusten tulisi aina olla myös osakkaiden kohdalla ajallisesti, asiallisesti ja alueellisesti perusteltavissa.

Sopimussakolla voidaan tehostaa kilpailukiellon noudattamista

Kilpailukiellon noudattamisen tehosteeksi osakassopimuksissa sovitaan yleensä sopimussakosta, jonka henkilöosakas on velvollinen maksamaan osakassopimusta rikkoessaan. Sopimussakkolausekkeilla pyritäänkin tyypillisesti ohjaamaan osapuolten käyttäytymistä niin, että yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudatetaan. Sopimussakosta sopimista voidaan usein pitää edullisena myös vahingonkorvaukseen liittyvien näyttöongelmien vuoksi.

Vaikka osakassopimus ei ole pakollinen asiakirja, on sen laatiminen usein suositeltavaa yhtiön toiminnan turvaamiseksi. Sopimustiedon palvelusta löydät älykkään osakassopimusmallin, jonka mallisisältöihin kuuluu muun muassa kilpailukiellosta sopiminen. Tutustu osakassopimusmalliimme tarkemmin täällä.

----

Tags: kilpailukieltosopimus osakassopimus

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja