Houkuttelukielto – suojaa yrityksesi työntekijät ja asiakkaat

Houkuttelukiellolla pyritään estämään, ettei johtotehtävissä oleva avainhenkilö houkuttelisi yrityksen työntekijöitä tai asiakkaita toiseen yritykseen. Tähän on tyypillisesti vaara, jos avainhenkilö irtisanoutuu ja menee kilpailijalle tai perustaa itse kilpailevan yrityksen.

Milloin houkuttelukiellosta kannattaa sopia?

Johtajat ja toimitusjohtajat: Houkuttelukiellosta sovitaan tavanomaisesti johtotehtävissä olevan avainhenkilön – eli johtajan tai toimitusjohtajan – kanssa. Tässä artikkelissa johtajalla tarkoitetaan johtavassa asemassa olevaa työntekijää, ja toimitusjohtajalla operatiivisen toiminnan johtajaa, joka ei ole työsuhteessa yritykseen.

Sovi aina: Houkuttelukiellosta kannattaa sopia, jos on olemassa pienikin mahdollisuus, että johtaja tai toimitusjohtaja siirtyisi muihin hommiin ja veisi muutaman työntekijän tai asiakkaan mukanaan. Käytännössä tällainen mahdollisuus on olemassa aina, minkä vuoksi houkuttelukiellosta kannattaa sopia poikkeuksetta – haittaa siitä ei ainakaan ole.

Laadi houkuttelukiellon sisältävä johtaja- tai toimitusjohtajasopimus Sopimustiedon palvelussa:

Mallit ovat juristien kehittämiä ja ylläpitämiä, ja ne muuntuvat modernin teknologian avulla jopa satoihin eri tilanteisiin.

Määrittele houkuttelukiellon laajuus tarkasti

Houkuttelukieltoa koskevassa ehdossa kannattaa määritellä tarkasti, mihin tahoihin houkuttelukielto kohdistuu. Kiellon voidaan sopia koskevan esimerkiksi yrityksen työntekijöitä, asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita (“liidejä”). Laajimmillaan houkuttelukielto voidaan ulottaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöihin, asiakkaisiin ja liideihin.

Houkuttelukielto voi kohdistua myös työsuhteen jälkeiseen aikaan

Houkuttelukiellon sovitaan yleensä olevan voimassa sekä työsuhteen aikana että tietyn ajan työsuhteen päättymisen jälkeen. Houkuttelukiellolle ei ole laissa asetettu enimmäispituutta toisin kuin kilpailukiellolle. Kiellon pituuden tulee kuitenkin olla kohtuullinen, tyypillisesti 6–12 kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Tehosta houkuttelukieltoa sopimussakolla

Houkuttelukiellon rikkomisen sanktioksi kannattaa asettaa riittävän korkea sopimussakko. Jos johtaja tai toimitusjohtaja rikkoo kieltoa, hänen tulee maksaa sakko.

Ilman sopimussakkoa kiellon rikkomisesta aiheutuneet vahingot pitää pystyä näyttämään toteen, jotta olisi mahdollisuus vahingonkorvauksiin. Sopimussakon etuna on, että se tulee maksettavaksi lähtökohtaisesti kaikissa sopimusrikkomuksissa, olipa näyttöä vahingosta tai ei. Sakko sopii erinomaisesti houkuttelukiellon tehosteeksi, koska esimerkiksi arvokkaan työntekijän menetystä on vaikea mitata rahassa.

Perustele houkuttelukielto huolellisesti

Kilpailunrajoituksiin suhtaudutaan lähtökohtaisesti pidättyväisesti. Houkuttelukieltokaan ei sido sitoumuksen antajaa siltä osin kuin se kohtuuttomasti rajoittaa hänen toimintavapauttaan. Jos perustelet jo sopimuksessa, miksi houkuttelukielto on erityisen tarpeen, parannat mahdollisuuksiasi, että se katsotaan päteväksi (viime kädessä tuomioistuimessa).

Sovi etukäteen, vältä riitely jälkikäteen

Hyvä johtaja- tai toimitusjohtajasopimus voi pelastaa monelta riidalta. Samalla se on näyte yrityksen asioiden ammattimaisesta hoidosta, mikä on usein johtavassa asemassa olevalle tärkeää.

Houkuttelukiellosta ja monista muista seikoista sovit vaivattomasti juristiemme suunnittelemilla asiakirjamalleilla:


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja