Edunvalvontavaltuutus puolisolle – tiedätkö riskit?

Edunvalvontavaltuutuksella voit antaa valitsemallesi henkilölle valtuudet huolehtia asioistasi puolestasi, mikäli tulet siihen jostain syystä kyvyttömäksi. Vaikka puoliso voi olla käytännöllinen valinta valtuutetuksi, on puoliso monissa tilanteissa lain mukaan esteellinen hoitamaan kumppaninsa asioita. 

TIIVISTELMÄ: Edunvalvontavaltuutus puolisolle

 • Valtuus asioittesi hoitamiseen: Edunvalvontavaltuutus (myös edunvalvontavaltakirja) on tahdonilmaisu, jolla voit antaa valitsemallesi luottohenkilölle valtuudet hoitaa asioitasi, mikäli tulet itse jostain syystä siihen kyvyttömäksi. Valtakirja laaditaan tulevaisuuden varalta, eikä se tulee voimaan ennen kuin lääkäri on vahvistanut toimintakyvyttömyyden. 

 • Valtuutetun valinta: Valtuutetuksi kannattaa valita erityisen luotettava henkilö, joka on mahdollisimman hyvin selvillä asioistasi ja omaisuudestasi – esimerkiksi puoliso, lapsi tai läheinen ystävä. 

 • Puolison nimeämisen riskit: Kun pohdit puolison nimeämistä valtuutetuksi, huomaa seuraavat riskit: 

  • Puoliso on monissa tilanteissa esteellinen edustamaan kumppaniaan. 

  • Jos puolisot ovat samaa ikäluokkaa, riski myös valtuutettuna toimivan puolison toimintakyvyttömyydestä kasvaa ikään liittyvän sairastumisriskin vuoksi. 

 • Laadi edunvalvontavaltakirja helposti juristiemme laatimilla sisällöillä

 

Mikä on edunvalvontavaltuutus? 

Lupa hoitaa toisen asioita: Edunvalvontavaltuutus on tapa järjestää taloudellisten ja henkilökohtaisten asioittesi yksilöllinen hoito etukäteen siltä varalta, että tulet jotain päivänä kykenemättömäksi tekemään niitä koskevia päätöksiä. Valtakirja tehdään tulevaisuuden varalta, eikä se tule voimaan ennen kuin lääkäri on todennut toimintakyvyn menetyksen.

Valtuutuksen sisältö: Edunvalvontavaltakirjassa nimeät itsellesi edustajan, joka valtuutuksen vahvistamisen jälkeen tekee valtakirjassa määritellyissä asioissa päätökset puolestasi, ottaen huomioon antamasi menettelyohjeet. Valtuutetuksi voit valita luotettavan henkilön esimerkiksi lähipiiristäsi. Valtuutetun tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi pankkiasioiden hoitaminen, laskujen maksaminen ja hoitopäätösten tekeminen puolestasi. 

Vaihtoehto yleiselle edunvalvonnalle: Mikäli et laadi edunvalvontavaltakirjaa ja tulet toimintakyvyttömäksi, voit päätyä yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi. Yleisellä edunvalvojalla on hoidettavanaan tyypillisesti satoja asiakkaita, jolloin etujesi yksilöllinen valvominen on lähes mahdotonta.

 

Kannattaako puoliso valita edunvalvojaksi?

Perusteet puolison nimeämiselle: Edunvalvontavaltuutettu valitaan yleensä lähimmästä perhepiiristä. Puoliso on monesti parhaiten selvillä toisen puolison asioista ja siksi luonteva valinta edunvalvontavaltuutetuksi. Jos puolisoilla on esimerkiksi yhteinen pankkitili ja runsaasti yhteistä omaisuutta, onkin käytännöllistä, että puoliso hoitaa myös kumppaninsa osuutta. 

Huomaa riskit: Ennen kuin puolison nimeää valtuutetuksi, on syytä ottaa huomioon nimeämiseen liittyviä käytännön haasteita: 

 • Sairastumisriski: Edunvalvontavaltuutetun edellytetään olevan kykenevä tehtävään, mikä tarkoittaa kykyä ymmärtää valtakirjan perusteella hoidettavien asioiden merkitys. Erityisesti jos puolisot ovat samaa ikäluokkaa, voi olla vaarana, että valtuutettuna toimiva ikääntyvä puoliso menettää itsekin toimintakykynsä.  

 • Esteellisyys: Puoliso on monissa tapauksissa esteellinen hoitamaan kumppaninsa asioita. Hän ei voi edustaa kumppaniaan esimerkiksi sellaisissa toimissa, joissa olisi itse vastapuolena. Puoliso ei voi esimerkiksi antaa puolisonsa nimissä lainaa tai vaikkapa merkkipäivälahjaa itselleen.

Varaudu riskeihin: Edellä mainittuja riskejä voidaan hallita nimeämällä valtuutettuna toimivalle puolisolle varahenkilöitä. 

 • Nimeä toissijainen valtuutettu: Valtakirjassa voidaan valita toissijainen valtuutettu siltä varalta, että ensisijainen valtuutettu tulee pysyvästi kyvyttömäksi hoitamaan tehtäväänsä. Pysyvä este voi syntyä esimerkiksi edellä mainitussa tilanteessa, jossa puoliso tulee esimerkiksi muistisairauden vuoksi kyvyttömäksi toimimaan valtuutettuna. 

 • Nimeä varavaltuutettu: Jos puoliso päätetään nimetä valtuutetuksi, on vahvasti suositeltavaa nimetä perhepiirin ulkopuolinen varavaltuutettu. Varavaltuutettu voi hoitaa valtuutetun tehtäviä tilapäisesti, esimerkiksi kun puoliso on esteellisyyden vuoksi estynyt hoitamasta valtuutetun tehtäviä. 

 

Miten laadin edunvalvontavaltuutuksen helpoiten?

Sopimustiedon edunvalvontavaltuutuksen mallilla laadit laadukkaan edunvalvontavaltakirjan vaivattomasti. Palvelussa voit valita tilanteeseesi sopivat ehdot helposti ja saat ymmärrettävästi kirjoitettua lisätietoa kunkin määräyksen merkityksestä. Sisältö muuntuu valintojesi mukaan tyylikkääksi ja allekirjoitusvalmiiksi asiakirjaksi.

Sopimustiedon palvelussa kysymys ei ole siis yksittäisestä valtakirjapohjasta tai lomakepohjasta, vaan älykkäästä valtakirjamallista, joka muotoilee edunvalvontavaltakirjan lähes puolestasi. Palvelussa on tehty jo yli 10 000 edunvalvontavaltakirjaa.

Mallisisältömme ovat juristien laatimia ja pohjautuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

------

tags: edunvalvontavaltuutus puolisolle, edunvalvontavaltakirja puolisolle 

 


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja