Sopimustiedon juridiikka

Palvelu tuo laadukkaat juridiset sisällöt kaikkien ulottuville. Sopimustiedon avulla laadit, allekirjoitat ja arkistoit kaikki asiakirjasi digitaalisesti.

Visiona parempi sopimuskulttuuri

Sopimustieto mahdollistaa jokaiselle laadukkaiden sopimuksien laatimisen. Palvelun juristit ovat luoneet palveluun kattavasti sisältöjä yritystoiminnan erilaisiin tarpeisiin. Palvelu neuvoo, mitä kussakin kohdassa on viisasta ottaa huomioon. Laatimisen jälkeen voit allekirjoittaa ja arkistoida asiakirjasi. Mitään ei tarvitse tulostaa – koko prosessi on sähköinen.

Sopimusvapauden merkitys

Sopimustiedon toiminta perustuu Suomen oikeusjärjestelmässä vallitsevaan sopimusvapauden periaatteeseen. Sopimusvapaus tarkoittaa vapauttasi päättää:

  • minkä sisältöisiä sopimuksia teet

  • kenen kanssa teet sopimuksia

  • missä muodossa teet sopimuksia

Viimeisimmästä kohdasta eli sopimusten muotovapaudesta seuraa, että sopimukset ovat muutamia poikkeuksia (esim. kiinteistökaupat) lukuun ottamatta voimassa siitä riippumatta, onko ne tehty kirjallisesti vai suullisesti. Riskien välttämiseksi varsinkin yritystoiminnassa on kuitenkin syytä laatia kirjalliset sopimukset. Laadukkaasti sopimusasiansa hoitanut yritys saa edullisempaa lainaa pankista ja on arvokkaampi ostokohde mahdollisten yritysostajien silmissä.

Sopimusvapaudesta on säädetty lailla myös sisällöllisiä poikkeuksia. Esimerkiksi työsopimuksissa tulee noudattaa tiettyjä, pääasiassa työntekijää suojaavia sääntöjä. Palvelussa huomioidaan pakottavan lainsäädännön vaatimukset sekä vakiintunut sopimuskäytäntö. Sopimustiedon mallisopimuslausekkeet ja ohjeet päivitetään säännöllisesti vastaamaan muuttuvaa lainsäädäntöä.

Sähköisen allekirjoituksen pätevyys

Sopimustiedon tarjoama SopimusSign -allekirjoitus on luotettava ja oikeudellisesti pätevä sähköinen allekirjoitus. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset ja arvo todistusaineistona ovat samalla viivalla perinteisten kynällä tehtävien allekirjoitusten kanssa, mikä on vahvistettu laintasoisesti koko EU:ssa (eIDAS-asetus, N:o 910/2014).

SopimusSign-allekirjoituksesta jää perinteistä allekirjoitusta huomattavasti enemmän teknistä todistusaineistoa, jolla kukin allekirjoitus pystytään yhdistämään allekirjoittajaan. Sähköinen allekirjoitus on siis paitsi pätevä myös suositeltava tapa viimeistellä tärkeät sopimuksesi.

Kaksi allekirjoitustapaa

SopimusSign-allekirjoituksesta on kaksi versiota, joista voit valita kuhunkin tilanteeseen sopivimman. SopimusSign Helppo -allekirjoituksessa käyttäjä piirtää allekirjoituksensa puhelimensa tai tietokoneensa ruudulle. Allekirjoituksesta jää järjestelmäämme allekirjoituksen graafisen ulkomuodon ohella muun muassa aikaleima ja allekirjoittajan IP-osoite. SopimusSign Vahva -allekirjoituksessa käyttäjä tunnistautuu verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellaan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, mikä toimii allekirjoituksena ja mistä jää todiste järjestelmäämme.

SopimusSign Helppo on nopea, sujuva ja valtaosaan liiketilanteista parhaiten soveltuva allekirjoitustapa. SopimusSign Vahva sopii tilanteeseen, jossa on erityisiä syitä todentaa allekirjoittajan henkilöllisyys. Molemmat allekirjoitukset ovat päteviä ja perinteistä allekirjoitusta vahvempia todisteita oikeudessa.

Asiakirja-aineksen säilyttäminen palvelussa

Sopimukset ja muu asiakirja-aines tallentuvat automaattisesti kunkin yrityksen tai yksityishenkilön henkilökohtaiseen sähköiseen arkistoon allekirjoitusten jälkeen, eivätkä osapuolet tai ulkopuoliset pysty muuttamaan tai poistamaan sopimusten sisältöä jälkikäteisesti. Kaikista asiakirjoihin kohdennetuista toimenpiteistä jää teknisesti todennettava jälki.