Palvelun juridiikka ja tietosuoja

Suomen Sopimustieto Oy:n toiminnan lähtökohtina ovat lainsäädännön, tietosuojan ja yksityisyyden kunnioittaminen. Rekisterinpitäjänä olemme laatineet henkilörekisteristämme rekisteriselosteen, joka on luettavissa internet-sivustollamme. Rekisteriselosteesta ilmenee henkilötietojen käsittelyn periaatteet sekä rekisteröityjen oikeudet.

Sopimustieto.fi-verkkopalvelussa tarjottavalla älykkäällä Sopimuskoneella™ asiakkaamme voivat laatia valmiita ja juridisesti päteviä sopimuksia ja muita asiakirjoja, kuten työsopimuksia, kauppakirjoja ja yhtiökokouspöytäkirjoja. Sopimuskoneen™ toiminta perustuu Suomen oikeusjärjestelmässä vallitsevaan sopimusvapauden periaatteeseen. Sopimusvapaus tarkoittaa vapautta päättää

  • minkä sisältöisiä sopimuksia tekee
  • kenen kanssa sopimuksia tekee
  • missä muodossa sopimuksia tekee.

Viimeisimmästä kohdasta eli sopimusten muotovapaudesta seuraa, että sopimukset ovat muutamia poikkeuksia kuten kiinteistökauppoja lukuun ottamatta voimassa siitä riippumatta, onko ne tehty kirjallisesti vai suullisesti. Riskien välttämiseksi varsinkin yritystoiminnassa on kuitenkin syytä laatia kirjalliset sopimukset. Hyvin sopimusasiansa hoitanut yritys saa edullisempaa lainaa pankista, ja se on arvokkaampi ostokohde mahdollisten yritysostajien silmissä.

Sopimusvapaudesta on säädetty lailla poikkeuksia. Esimerkiksi työsopimuksissa tulee noudattaa tiettyjä pääasiassa työntekijä suojaavia sääntöjä. Sopimuskoneessa™ huomioidaan pakottavan lainsäädännön vaatimukset sekä vakiintunut sopimuskäytäntö. Sopimuskoneen™ mallisopimuslausekkeet ja ohjeet päivitetään säännöllisesti vastaamaan muuttuvaa lainsäädäntöä. Sopimuskoneen™ avulla kirjallisen sopimuksen laatiminen on helppoa ja nopeaa.

Sähköinen allekirjoitus

Sopimustieto.fi -verkkopalvelussa tarjottava sähköinen allekirjoitus vastaa todistusvaikutuksiltaan perinteistä allekirjoitusta, mikä on vahvistettu Suomen lainsäädännössä (laki sähköisen viestinnän palveluista, 917/2014) ja EU:n lainsäädännössä (ns. eIDAS-asetus, N:o 910/2014). Sopimukset ja muu asiakirja-aines tallentuvat automaattisesti kunkin käyttäjän henkilökohtaiseen sähköiseen arkistoon allekirjoitusten jälkeen, eivätkä osapuolet tai kolmannet tahot pysty muuttamaan sopimusten sisältöä jälkikäteisesti. Kaikista asiakirjoihin kohdennetuista toimenpiteistä jää teknisesti todennettava jälki.

Allekirjoitusten aitoutta koskevat riidat ovat Suomessa harvinaisia. Jos riita syntyy, on oleellista kyetä osoittamaan sopimuksen syntyhetki olosuhteineen. Sähköisessä allekirjoituksessa syntyvällä aikaleimalla voidaan osoittaa perinteistä allekirjoitusta kattavammin allekirjoitusprosessin eteneminen ja allekirjoituksen syntyhetki. Allekirjoitukseen yhdistettävä puhelinnumero tai sähköpostiosoite antaa lisäksi perinteistä allekirjoitusta vahvemman näytön siitä, että allekirjoituksen on tehnyt juuri tietty henkilö.

Mikäli Sopimuskoneesta™ tai sähköisistä allekirjoituksista herää tarkentavia juridisia kysymyksiä, lakiasiainjohtaja Jaakko Laukia (+358 50 5470 858, [email protected]) vastaa niihin mielellään.