Blogi

Huonot sopimukset pienentävät yrityksen arvoa

Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä, sanoo vanha rahoitusalan sanonta. Se tarkoittaa, että riskisijoituksilta odotetaan korkeampaa tuottoa kuin vähemmän riskisiltä sijoituksilta. Samalla logiikalla korkean riskin yhtiö arvostetaan alhaisempaan arvoon kuin matalamman riskin kilpailijansa. Riskejä on monenlaisia, mutta yksi keskeisimmistä ovat sopimusriskit. Riittämättömän väljät, muutoin huonosti laaditut ja pahimmassa tapauksessa puuttuvat sopimukset ovat omiaan kasvattamaan yrityksen sopimusriskejä.

Lue kirjoitus

Yrityksen arvon kasvattaminen kirjallisilla sopimuksilla – siis digitaalisilla sopimuksilla

Suomen oikeudessa päteviä sopimuksia voi tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti. Ellei sopijapuolten sanomisia satu äänittämään, suullisen sopimuksen olemassaolo on kuitenkin pelkästään asianosaisten muistin ja yhteisymmärryksen varassa. Mahdollisessa riitatilanteessa sana sanaa vastaan ei riitä todistamaan sen puolesta, että jostain on sovittu.

Lue kirjoitus